Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Rasistiska symboler Dir. 2018:61

Publicerad

De senaste åren har extremistiska organisationer framför allt inom vit makt-miljön tagit allt större plats i det offentliga rummet. Detta har föranlett en diskussion om hur straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan tillämpas när det gäller rasistiska och liknande symboler.

Ladda ner:

En särskild utredare ska därför

  • göra en genomgång av domstolarnas och Justitiekanslerns praxis avseende hur straffansvaret för hets mot folkgrupp hittills har tillämpats i fråga om symboler,
  • ta ställning till om den nuvarande straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler är ändamålsenligt utformad,
  • överväga behovet av och förutsättningarna för att förtydliga eller komplettera dagens lagstiftning, och
  • lämna författningsförslag om utredaren kommer fram till att lagstiftningen bör ändras.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Pressmeddelande: Straffansvaret för rasistiska symboler ses över

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Rasistiska symboler

    De senaste åren har extremistiska organisationer framför allt inom vit makt-miljön tagit allt större plats i det offentliga rummet. Detta har föranlett en diskussion om hur straffbestämmelserna om hets mot folkgrupp kan tillämpas när det gäller rasistiska och liknande symboler.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Rasistiska symboler. Praxisgenomgång och analys

    Betänkande av Utredningen om rasistiska symboler. Utredningen har haft i uppdrag att se över den straffrättsliga regleringen i fråga om rasistiska och liknande symboler och vid behov föreslå förändringar.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...