Kommittédirektiv från Kulturdepartementet

Ingripande mot satellitsändningar med hänsyn till Sveriges säkerhet Dir. 2022:81

Publicerad

En särskild utredare ska föreslå regler för ingripanden mot sändningar av radio och tv via satellit med hänsyn till Sveriges säkerhet, samtidigt som yttrande- och informationsfriheterna värnas.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • översiktligt kartlägga vilka möjligheter som finns i andra EES-stater att ingripa mot satellitsändningar av radio och tv med hänsyn till allmän ordning och säkerhet,
  • föreslå när och på vilket sätt ingripanden med hänsyn till Sveriges
    säkerhet ska kunna göras mot satellitsändningar av radio, tv och sökbar text-tv inom svensk jurisdiktion,
  • föreslå när och på vilket sätt ingripanden med hänsyn till Sveriges
    säkerhet ska kunna göras mot satellitsändningar av radio, tv och sökbar text-tv inom en annan EES-stats jurisdiktion eller som kommer från tredjeland,
  • föreslå regler för förfarandet vid sådana ingripanden, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition