Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Fö 2022:02) Dir. 2023:29

Publicerad

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället delredovisas senast den 1 september 2023 och slutredovisas senast den 1 september 2024.

Ladda ner:

Laddar...