Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Enklare fusion av aktiebolag

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås att det ska bli enklare för aktiebolag att genomföra fusioner och delningar. Bland annat ska ett aktiebolag som håller fusionsplanen eller delningsplanen tillgänglig för aktieägarna på bolagets webbplats inte behöva sända kopior av handlingarna till aktieägarna. Den revisorsgranskning som ska ske i samband med en fusion respektive delning ska i vissa fall få förenklas. Vidare föreslås att det införs ett förenklat förfarande för delning.

Förslagen syftar till att genomföra ett EU-direktiv.

Lagändringarna, som görs i aktiebolagslagen (2005:551), föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)