Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Publicerad

Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, där många människor ofta befinner sig på begränsade ytor, kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Regeringen föreslår nu att det införs ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang. Vad förslaget innebär, när förbud ska gälla och undantag för när det inte ska gälla, beskrivs i denna lagrådsremiss.

Ladda ner:

Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, där många människor ofta befinner sig på begränsade ytor, kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Ansvaret för att ett idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt sätt med hög säkerhet för såväl aktiva som publik vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete mot våld och ordningsstörningar.

Regeringen föreslår nu att det införs ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang. Förslaget innebär att personer förbjuds att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation när de befinner sig på en idrottsanläggning vid till exempel fotbollsmatcher och andra idrottsarrangemang. Straffskalan för överträdelse av förbudet ska vara böter eller fängelse i högst sex månader. Det ska inte dömas till ansvar i ringa fall.

Förbudet ska inte gälla den som täcker ansiktet av religiösa skäl eller den som har skäl att täcka ansiktet i tjänsten eller för idrottsarrangemangets genomförande. Förbudet ska inte heller gälla om det med hänsyn till väderförhållanden, hälsoskäl eller övriga omständigheter är att anse som befogat att täcka ansiktet.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2017.

Pressmeddelande: Generellt maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

 • Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (utkast till lagrådsremiss)

  Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, där många människor ofta befinner sig på begränsade ytor, kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Ansvaret för att ett idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt sätt med hög säkerhet för såväl aktiva som publik vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete mot våld och ordningsstörningar. Regeringen föreslår därför att det införs ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang.

 • Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

  I denna promemoria analyseras behovet och lämpligheten av att införa ett förbud att maskera sig vid idrottsarrangemang. Förslag lämnas även till författningsändringar.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

  Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, där många människor ofta befinner sig på begränsade ytor, kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Regeringen föreslår nu att det införs ett förbud mot maskering vid idrottsarrangemang. Vad förslaget innebär, när förbud ska gälla och undantag för när det inte ska gälla, beskrivs i denna lagrådsremiss.

Proposition (1 st)

 • Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang

  Våld och ordningsstörningar vid idrottsarrangemang, där många människor ofta befinner sig på begränsade ytor, kan få allvarliga följder för liv, hälsa och egendom. Ansvaret för att ett idrottsarrangemang kan anordnas på ett tryggt sätt med hög säkerhet för såväl aktiva som publik vilar i första hand på arrangörerna. Samtidigt måste samhället tillhandahålla ett regelsystem som stöder idrottsorganisationerna i deras arbete mot våld och ordningsstörningar.

Laddar...