Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen en ändring i kameraövervakningslagen (2013:460) som innebär att kameraövervakning som sker från drönare inte ska omfattas av lagen, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Enskildas personliga integritet kommer i stället att skyddas av reglerna i personuppgiftslagen (1998:204).

Ladda ner:

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Pressmeddelande: Kameraövervakning från drönare ska inte behöva tillstånd

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål

    I promemorian föreslås att kameraövervakningslagen (2013:460) inte ska tillämpas vid kameraövervakning som bedrivs med en kamera som är uppsatt på ett obemannat luftfartyg, en så kallad drönare, om övervakningen bedrivs av någon annan än en myndighet. Detta innebär att personuppgiftslagen (1998:204) i stället ska tillämpas och att något tillstånd inte kommer att krävas vid sådan övervakning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)

Laddar...