Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Publicerad

Regeringen lämnar följande förslag som syftar till att effektivisera processen i de allmänna förvaltningsdomstolarna och stärka rättssäkerheten ytterligare.

Ladda ner:

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

  • Rätten till muntlig förhandling i förvaltningsrätten förtydligas och förstärks.
  • Det införs mer flexibla regler om rättens sammansättning.
  • Möjligheterna att överlämna mål från en obehörig domstol utökas.
  • Det införs kompetenskrav för tolkar och översättare. Som utgångspunkt ska domstolen anlita en tolk eller översättare som är auktoriserad.


Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (2 st)

Riksdagsbeslut (2 st)