Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation

Publicerad

Regeringen föreslår ett särskilt straffansvar för den som deltar i verksamheten i en terroristorganisation på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen.

Ladda ner:

Det föreslås också att det ska införas ett särskilt straffansvar för den som, utan att delta i en terroristorganisation, har samröre med en sådan organisation. Straffskalan för brotten ska vara fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Det föreslås vidare att försök till de nya brotten ska kriminaliseras. Regeringen föreslår också att straffet för brottet olovlig värvning ska skärpas och vissa moderniseringar av den straffbestämmelsen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår skärpt terrorlagstiftning

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)