Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Ds 2017:62

Publicerad

Ladda ner:

Utredaren har haft i uppdrag att överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för den som deltar i eller på annat sätt stöder en terroristorganisation och lämna de lagförslag som bedöms nödvändiga.

I uppdraget har vidare ingått att överväga om det även bör straffbeläggas att rekrytera till, finansiera eller resa utomlands i avsikt att begå sådan brottslighet samt att ta ställning till Sveriges möjligheter att kunna utreda och döma för de brott som föreslås, till exempel genom ändamålsenliga tvångsmedelsbestämmelser och domsrättsregler.

Pressmeddelande: Utredare föreslår att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisation

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

Laddar...