Proposition från Näringsdepartementet

Ändringar i djurskyddslagen Prop. 2013/14:41

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Lagändringarna trädde ikraft den 1 april 2014.

Lagstiftningskedjan