Ändringar i djurskyddslagen ID-nummer: Prop. 2013/14:41

Ladda ner:

Lagändringarna trädde ikraft den 1 april 2014.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse