Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Kulturdepartementet

En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna Prop. 2017/18:164

Publicerad

Regeringen föreslår en nationell strategi för den kommunala kulturskola. Strategin innehåller ett nationellt mål för statens insatser som syftar till att bland annat främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Ladda ner:

I propositionen föreslås ett nationellt mål för de insatser som går till den kommunala kulturskolan. Insatserna ska bidra till:

 • att tillgänglighet och jämlikhet främjas,
 • ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck,
 • hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och
 • god kompetensförsörjning.

För att nå det nationella målet presenterar regeringen flera satsningar som består av stöd till nationell samordning, bidrag för utveckling och stöd till förbättrad kompetensförsörjning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Kulturskoleutredningen

  Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 oktober 2016.

 • En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan

  Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • En inkluderande kulturskola på egen grund

  Kulturskoleutredningen föreslår flera åtgärder i sitt betänkande, bland annat att nationella mål för den kommunala kulturskolan ska införas och ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...