Proposition från Socialdepartementet

Bastjänstgöring för läkare Prop. 2017/18:274

Publicerad

Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård

Ladda ner:

Krav på praktisk tjänstgöring tas bort

Regeringen föreslår att kravet på praktisk tjänstgöring för att få läkarlegitimation tas bort. Kravet på praktisk tjänstgöring – allmäntjänstgöringen – är i dag en förutsättning för läkarlegitimation. Förslaget bygger på ett förslag om en sexårig utbildning till läkarexamen där en läkarexamen kommer att kunna vara underlag för läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring. Förslaget om en förändrad läkarutbildning behandlas i ett annat sammanhang.

Behov av strukturerad introduktion

Regeringen anser att det behövs en strukturerad introduktion till hälso- och sjukvården som ett led mellan läkarexamen, legitimation och nuvarande specialiseringstjänstgöring. Detta när kravet på praktisk tjänstgöring för legitimation tas bort.

Specialisttjänstgöring inleds med bastjänstgöring

Regeringen bedömer att läkarnas specialiseringstjänstgöring bör inledas med en fristående första introduktionsdel – bastjänstgöring.

En strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård införs som ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt vid specialisering för alla läkare. Detta oavsett från vilket land man har sin läkarexamen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (2 st)

 • En sexårig utbildning för läkarexamen

  I promemorian föreslås att läkarexamen som nu omfattar 330 högskolepoäng, ska utökas med 30 högskolepoäng. Detta motsvarar ytterligare en termins heltidsstudier, vilket innebär att utbildningen totalt kommer att motsvara sex års heltidsstudier. I promemorian föreslås också att examensbeskrivningens mål justeras.

 • Bastjänstgöring för läkare

  I denna promemoria läggs förslag som ska leda till att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. En viktig bakgrund till denna promemoria är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen som Läkarutbildningsutredningen presenterade i betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

 • Bastjänstgöring för läkare

  Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård.

Proposition (1 st)

 • Bastjänstgöring för läkare

  Regeringen lämnar förslag som ska leda till ett sammanhållet utbildningssystem för läkare. Förslagen ska leda till specialister med högre kompetens och bättre förutsättningar att tillgodose befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård