Proposition från Socialdepartementet

Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer Prop. 2018/19:102

Publicerad

Regeringens förslag tydliggör att socialnämnden omedelbart ska få omhänderta barn även om svenska domstolar inte är behöriga att besluta om beredande av vård enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Ladda ner:

Meningen med förslagen är att klargöra att alla barn som vistas i Sverige ska skyddas enligt LVU. Detta om förutsättningarna finns för tvångsvård.

Förslagen föreslås träda ikraft 1 september 2019