Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Socialdepartementet

Förbättrade möjligheter till bilstöd Prop. 2019/20:107

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i socialförsäkringsbalken för bättre möjligheter till bilstöd.

Ladda ner:

Maximal höjd och sänkta golv

Regeringen föreslår att bilstöd bara lämnas för bilar vars utvändiga höjd inte är högre än 2 050 millimeter. För att anpassa lägre bilar lämnas ibland anpassningsbidrag så att bilens golv kan sänkas.

Höjda bidrag

Regeringen föreslår att tilläggsbidrag A höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor, och att tilläggsbidrag B höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor.

Bidrag för standardutrustning

Regeringen föreslår att anpassningsbidrag ibland ska kunna ges för standardutrustning eller för normalt förekommande tilläggsutrustning.

Inskränkning av anpassningsbidrag för äldre bilar

För en bil som är äldre än fyra år eller har gått mer än 6000 mil föreslår regeringen att kravet på särskilda skäl för anpassningsbidrag bara får tillämpas första gången ett sådant bidrag beviljas.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (2 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett reformerat bilstöd

    I propositionen lämnas förslag som innebär ökade incitament för den försäkrade att införskaffa en bil med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar

Laddar...