Hoppa till huvudinnehåll

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis Prop. 2020/21:195

Publicerad

Propositionen innehåller förslag om ändringar av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Det föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Lagändringarna föreslås ske på så sätt att en lag om upphävande av ett tillfälligt bemyndigande utgår och ersätts med en ny lag om upphävande men med ett senare ikraftträdande, den 1 januari 2022.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    I promemorian föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Det föreslås också att sådana föreskrifter införs i förordningen om yrkes-förarkompetens samt föreskrifter som utökar möjligheterna till distansut-bildning.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

    Propositionen innehåller förslag om ändringar av lagen om yrkesförarkompetens med anledning av det virus som orsakar covid-19. Det föreslås ett förlängt bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Lagändringarna föreslås ske på så sätt att en lag om upphävande av ett tillfälligt bemyndigande utgår och ersätts med en ny lag om upphävande men med ett senare ikraftträdande, den 1 januari 2022.

Laddar...