Kommittéberättelse 2016 ID-nummer: Skr. 2015/16:103

Ansvarig: Regeringen, Statsrådsberedningen

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten i dekommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.

Ladda ner: