Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Åtta vägar till kunskap - en ny struktur för gymnasieskolan SOU 2002:120

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

8 sektorer ersätter 18 program Gymnasiekommitténs förslag till struktur för den framtida gymnasieskolan är en vidareutveckling av dagens gymnasieskola, som beslutades 1991. Ändringarna är motiverade av förändringar i omvärlden och av att gymnasieskolan ska bli en bra förberedelse för ungdomar som kommer att vara verksamma i samhälle och arbetsliv till mitten av detta århundrade. Förändringstakten framöver kommer sannolikt att vara oföränderligt hög. I det perspektivet är det viktigt att alla ungdomar kan skaffa sig en god grundläggande kunskap och insikten att man hela tiden måste lära nytt. Mycket talar för att en bredare utbildning ger en bättre förberedel-se och att den mest specialiserade utbildningen sker efter gymnasieskolan, i eftergymnasial utbildning eller i en anställning. En bred grundut-bildning ger också fler valmöjligheter.
Laddar...