Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ny häkteslag SOU 2006:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Häktesutredningen föreslår en ny häkteslag som innehåller regler om behandlingen av personer som har frihetsberövats och tagits in i polisarrest eller häkte. Förutom en lagteknisk och språklig modernisering av lagstiftningen innebär utredningens förslag också flera materiella förändringar.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)