Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m. SOU 2008:93

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I detta delbetänkande redovisar utredningen uppdraget när det för det första gäller partsinsynens hantering i fråga om ljud- och bildupptagningar av domstolsförhör i bevissyfte. Tekniken att på detta sätt dokumentera förhör ingår som en del i reformen En modernare rättegång (EMR-reformen) som träder i kraft den 1 november 2008. Den andra delen av uppdraget som redovisas i detta betänkande är i vilken utsträckning domstolsbeslut, som meddelas under en förundersökning och vid övrig handläggning av brottmål, ska kunna omfattas av sekretess.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (3 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Laddar...