Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen SOU 2008:112

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningens förslag syftar till att öka rekryteringen till yrkeslärarutbildningen. Därför föreslås tre likvärdiga ingångar för tillträde till yrkeslärarutbildningen: - godkända resultat från en högskoleutbildning omfattande minst 90 högskolepoäng i relevant ämnesområde, och - kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, eller - godkända resultat från annan eftergymnasial utbildning omfattande minst 60 veckors heltidsstudier i relevant ämnesområde, och - kvalificerad och relevant yrkeserfarenhet, alternativt - intyg utfärdat av Skolverket på bekräftade kunskaper och kompetenser som motsvarar kvalifikationskrav inom sökt ämne/inriktning eller yrkesutgång. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag på tre huvuddelar: 1. hur ett system för bedömning och dokumentation av yrkeskompetens och yrkeserfarenhet kan utformas och genomföras för sökande till utbildning till en examen för lärare i yrkesämnen på gymnasial nivå, 2. hur krav på behörighet för tillträde till utbildningen som lärare i yrkesämnen på gymnasial nivå kan omfatta relevant yrkesutbildning och yrkeserfarenhet, 3. på vilket sätt branscher och näringslivsorganisationer kan involveras i arbetet.