Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen - om behörighet och auktorisation (U 2006:07) Dir. 2008:21

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Det tidigare beslutet om tidpunkt för redovisning av uppdraget ändras nu. Utredaren ska i stället redovisa sina samlade förslag och överväganden senast den 1 juni 2008.