Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Lärarutredningen - om behörighet och auktorisation (U 2006:07) Dir. 2007:117

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förändrad redovisning av uppdraget.