Proposition från Utbildningsdepartementet

Bäst i klassen - en ny lärarutbildning Prop. 2009/10:89

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I propositionen föreslås att dagens lärarexamen ska ersättas av fyra nya yrkesexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. De nya examina bör bland annat omfatta mål om kunskaper i undervisningsämnena och mål avseende andra centrala och generella kunskaper för lärare och förskollärare.

Propositioner i tryckt format

Propositioner i tryckt format kan du låna på biblioteket eller köpa hos Riksdagens tryckeriexpedition
tfn. 08-786 58 10, fax. 08-786 61 76
e-post: [email protected]