En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen ID-nummer: SOU 2009:1

Ladda ner:

Utredaren har gjort en översyn av reglerna om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation inom polisens och tullens förundersöknings- och underrättelseverksamhet. Utgångspunkten för utredningens arbete har varit att dels upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet, dels förstärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet. En annan utgångspunkt har varit att skilja mellan förundersökningar och underrättelseverksamhet.