Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet 2009:59

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Gåvoincitamentsutredningens uppdrag har gällt skatteregler för att stimulera givande till forskning och ideell verksamhet. Utredningen har i enlighet med direktiven jämfört för- och nackdelar med sådana regler och tagit fram ett förslag.

Förslaget innebär att den som ger en gåva till en godkänd gåvomottagare kan komma att medges en skattereduktion. Förslaget tar sikte på gåvor i ordets egentliga mening. Med det menas en oegennyttig förmögenhetsöverföring från en givare till någon annan och givaren ska inte förvänta sig och inte heller få någon motprestation.

Sammanfattningsvis kan förslaget beskrivas enligt följande. Skatteverket kan efter ansökan förklara att en sökande är godkänd som gåvomottagare. Sökanden kan vara en stiftelse, en ideell förening, ett registrerat trossamfund, ett universitet eller en högskola. Reglerna gäller också motsvarande utländska företeelser under förutsättning att de hör hemma inom EES-området eller i en stat med vilken Sverige ingått ett skatteavtal där det finns regler om informationsutbyte.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Laddar...