Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan SOU 2013:49

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att genomföra en översyn av nämndemannasystemet och överväga åtgärder för att skapa ett modernt nämndemannasystem som även i framtiden kan bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för domstolarna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Laddar...