En förvaltning som håller ihop ID-nummer: SOU 2015:66

Ladda ner:

Utredningen, även kallade E-delegationen, har haft som uppdrag att samordna myndigheternas it-baserade utvecklingsprojekt och skapa goda möjligheter för myndighetsövergripande samordning, samt har den haft i uppdrag att se över vidareutnyttjande av offentlig information och riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier. En förvaltning som håller ihop är utredningens slutbetänkande.