Familjerätt

Familjerätt omfattar frågor om äktenskap och samboende, förhållandet mellan föräldrar och barn samt arvsrätt. Det rymmer även regler om gode män och förvaltare.

Ansvariga för familjerätt

Ansvarigt statsråd

Gunnar Strömmer
Gunnar Strömmer Justitie­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om familjerätt

  • Rådet mot organiserad brottslighet samlas med särskilt fokus på barn och unga

    Tisdagen den 21 februari, möttes rådet mot organi­serad brotts­lighet som har inrättats vid Justitie­departe­mentet. Fokus för mötet var barn och unga och brotts­före­byggande insatser, samt insatser när barn och unga hamnat i grov kriminalitet.

  • Stärkt trygghet för barn i utsatta situationer

    Utredningen Vikten av trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situa­tioners betänkande Tryggare hem för barn har i dag över­lämnats till regeringen. Bland annat föreslås tydligare regler om när vård­naden om ett barn som är placerat i ett familje­hem ska flyttas över till familje­hems­föräldrarna. Dess­utom föreslås ändringar i föräldra­balken som ska ge ett ökat skydd för barn när det upp­kommer fråga om umgänge med en förälder som har utövat våld.

Innehåll om familjerätt

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 158 träffar.