Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Så här föreslås sommarkursplatser fördelas

    Covid-19-pandemin har slagit hårt mot Sverige. Många studenter har haft distansutbildning, många har blivit av med jobbet och långtidsarbetslösheten har stigit. Regeringen föreslår därför stora satsningar inom utbildningsområdet i vårändringsbudgeten för 2021, bland annat på sommarkurser. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen ses över

    Foto: Folio

    Behoven av utbildad personal inom hälso- och sjukvården förändras i takt med en växande och allt äldre befolkning. Det behöver säkerställas att examensmålen för utbildningarna till sjuksköterska och barnmorska svarar upp mot kompetensbehoven. Nu tillsätts en särskild utredare för att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen.

Innehåll om högskola och forskning

Prenumerera

Totalt 1676 träffar.