Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Satsning ska öka tillgången till VFU-platser i hälso- och sjukvårdsutbildningar

    Foto: Johnér Bildbyrå

    För att få fler sjuksköterskor och möjliggöra bättre kompetensförsörjning i vården krävs fler åtgärder. Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till universitet och högskolor för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen.

  • Lagändringar ska förenkla genomförandet av klinisk forskning

    Foto: Jonas Lindkvist/TT

    Det behöver bli lättare och mer förutsägbart att planera och genomföra klinisk forskning. I en proposition som i dag har överlämnats till riksdagen föreslår regeringen därför ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning är tillåten.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 576 träffar.