Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • Lärosätenas arbete med studenthälsovård kartläggs

    Fler studenter ska må bra under studierna. I dag är den psykiska ohälsan alltför utbredd bland studenter och flera studentorganisationer har också uppmärksammat detta. Nu får Universitetskanslersämbetet i uppdrag att kartlägga universitets och högskolors arbete med studenthälsovård.

  • Den kommande forskningspolitiska propositionen

    Foto på statsrådet Matilda Ernkrans
    Minister för högre utbildning och forskning Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Här kan du ta del av nyheter om den kommande forskningspolitiska propositionen. Hör också Matilda Ernkrans berätta om arbetet och läs underlag och inspel från forskningsfinansiärer, myndigheter och organisationer som kommit in till departementet. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt under arbetets gång.

Innehåll om högskola och forskning

Prenumerera

Totalt 1351 träffar.