Högskola och forskning

Högre utbildning bidrar till bildning och enskilda individers utveckling, samhällsengagemang och kritiska tänkande. Utbildning av hög kvalitet är avgörande för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Den behövs för välutbildad arbetskraft och skapar förutsättningar för forskning och ökad kunskap.

Ansvariga för högskola och forskning

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om högskola och forskning

  • UHR ska ansvara för höstens genomförande av högskoleprovet och den nationella provsamordnarens uppdrag förlängs

    Foto: Alexander Florencio

    Regeringen har beslutat att Universitets- och högskolerådet (UHR) ska ansvara för genomförandet av högskoleprovet hösten 2021. Regeringen har också beslutat att förlänga den nationella provsamordnaren Peter Honeths uppdrag att bistå UHR vid planeringen och genomförandet av provet.

  • Digital pressbriefing med anledning av beskedet om utbildning för vuxna

    Den 28 maj höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, utbildningsminister Anna Ekström och Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, en pressbriefing med anledning av att rekommendationen om att kommunal vuxenutbildning, högre utbildning och annan utbildning för vuxna bör bedriva undervisning på distans tas bort från och med den 1 juni.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Innehåll om högskola och forskning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1709 träffar.