Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvariga departement

Aktuellt om nyanländas etablering

 • Ökad kunskap om arbetsmarknaden och obligatorisk samhällsintroduktion

  Den 7 april höll integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff där två uppdrag till Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för ett kontrollerat flyktingmottagande presenterades. Personer med tillfälligt skydd från Ukraina ska få obligatorisk samhällsintroduktion samt tidig information om den svenska arbetsmarknaden och hur man söker jobb i Sverige.

 • Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd

  Rysslands invasion av Ukraina har drivit ett stort antal människor på flykt. EU:s massflyktsdirektiv innebär att de som söker sig till EU:s medlemsländer snabbt kan få beslut om ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Finansminister Mikael Damberg och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman har i dag presenterat en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. De presenterade även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

  En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

 • Ukrainare ska kunna erbjudas folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett

  Utbildningsminister Anna Ekström
  Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Runtom i landet gör folkbildningen insatser för att stödja de flyktingar som kommer till Sverige från Ukraina. Regeringen har beslutat om ett förtydligande i förordningen som styr medel till insatsen Svenska från dag ett för att säkerställa att de medel som är avsatta för insatsen ska kunna användas till verksamhet för personer som nu får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

 • Situationen i Ukraina

  Migrationsverket har på sin webbplats samlad information och frågor och svar med anled­ning av situ­a­tionen i Ukraina. Här finns infor­ma­tion för dig som kommer till Sverige från Ukraina, på olika språk.

Innehåll om nyanländas etablering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 834 träffar.