Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Arbetsförmedlingen får i uppdrag att införa intensivår

    I dag beslutade regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att införa ett intensivår för nyanlända. Från och med den 15 april 2021 ska nyanlända kvinnor och män kunna ges möjlighet att delta i ett så kallat intensivår, där deltagare i upp till ett års tid får ta del av insatser som sker parallellt eller i tät följd med högt tempo.

  • Stärkt samhällsinformation för asylsökande

    I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen en förstärkning på 60 miljoner kronor för samhällsinformation till asylsökande. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Innehåll om nyanländas etablering

Prenumerera

Totalt 750 träffar.