Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Arbetsförmedlingen ska förbereda intensivår för nyanlända

    Regeringen har beslutat att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram förslag inför införandet av ett intensivår för nyanlända inom etableringsprogrammet. Syftet är en snabbare etablering på arbetsmarknaden med målet att deltagarna ska komma i arbete inom ett år.

  • Departementsskrivelse om etableringsjobb skickas ut på remiss

    Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut en departementsskrivelse på remiss som innehåller lagförslag i syfte att skapa förutsättningar för att införa etableringsjobb. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

Innehåll om nyanländas etablering

Prenumerera

Totalt 709 träffar.