Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa fler förutsättningar för att nyanlända snabbt ska komma i arbete eller utbildning. Alla steg i mottagandet ska syfta till att hitta ett jobb. Området omfattar också ersättning till kommuner för flyktingmottagande och mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvarigt statsråd

Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etablerings­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Jobb i fokus

    Regeringen har genomfört ett antal strukturreformer för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Fler nyanlända måste snabbare komma i arbete. En effektiv användning av tid från dag ett är grundläggande för en effektiv etablering. Alla som kan jobba ska jobba och bidra till vår gemensamma välfärd. Tidiga kompetenskartläggningar, svenska från dag ett, tydliga krav på individen, utbildningsplikt och snabbspår till bristyrken är viktiga verktyg för att korta tiden till arbete för den som beviljats uppehållstillstånd.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Tidiga insatser för asylsökande

Tiden i asylprocessen ska tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt. Regeringen har tillfört medel och infört en ny struktur för samordning av tidiga insatser som bland annat ger asylsökande möjlighet till kompetenskartläggning, ökad tillgång till kunskap om det svenska samhället och språkinsatser från dag ett. Det innebär en möjlighet till snabbare etablering för den som får ett uppehållstillstånd.

Foto: Folio

Alla kommuner tar emot nyanlända

Mottagandet av nyanlända har tidigare varit väldigt ojämnt fördelat. Vissa kommuner tog ett mycket stort ansvar medan andra kommuner avstod från att bidra. För att förbättra nyanländas etablering i samhälls- och arbetslivet har riksdagen, efter ett förslag från regeringen, beslutat om en bosättningslag som innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning.

Foto: Folio

En effektiv etableringstid

Nyanländas kunskaper behöver bättre tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden. Den starka efterfrågan på arbetskraft understryker vikten av jobbfokus i etableringen. Det behöver finnas tydliga spår till jobb som möter behovet av arbetskraft. Med utgångspunkt i en kartläggning av individens kompetens kan Arbetsförmedlingen använda en bred verktygslåda med insatser för att rusta och matcha nyanlända till arbete.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Statsrådets uppdrag

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons uppdrag är att skapa en helhetsbild när det gäller mottagande och etablering av nyanlända liksom att identifiera och samordna de politiska initiativ som krävs för att hela kedjan från ankomst till etablering ska fungera. Det handlar om att bygga ett samhälle som håller ihop och om strategiska beslut som minskar segregationen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 721 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida