Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Åsa Lindhagen Jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation
Ylva Johansson, Arbetsmarknads- och etablerings­minister
Ylva Johansson Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Departementsskrivelse om etableringsjobb skickas ut på remiss

    Arbetsmarknadsdepartementet har skickat ut en departementsskrivelse på remiss som innehåller lagförslag i syfte att skapa förutsättningar för att införa etableringsjobb. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

  • 300 miljoner till fler insatser för utrikes födda kvinnor

    Regeringen har beslutat att ändra i Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2019. Ändringen innebär att 300 miljoner kronor får användas till fler insatser, bland annat för att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete.

  • 340 miljoner kronor för att rusta arbetssökande

    I vårändringsbudgeten för 2019 vill regeringen satsa 340 miljoner kronor under 2019 för arbetsmarknadspolitiska insatser. Förslaget är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Satsningen förväntas innebära att fler personer, t.ex. utrikesfödda kvinnor, får del av insatser som leder till jobb.

Innehåll om nyanländas etablering

Prenumerera

Totalt 704 träffar.