Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Pressbriefing om läget på arbetsmarknaden

    Den 2 november höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressbriefing om läget på arbetsmarknaden. Här kan du se den i efterhand.

  • En sammanhållen utbildning ska stärka nyanländas etablering

    Foto: Folio

    Fler nyanlända behöver ta del av utbildning för att möta arbetsmarknadens krav. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att kommunerna ska bli skyldiga att tillhandahålla en sammanhållen kommunal vuxenutbildning för de nyanlända som tar del av etableringsprogrammet och på grund av kort utbildning inte bedöms kunna matchas mot arbete under tiden i programmet.

Innehåll om nyanländas etablering

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 809 träffar.