Nyanländas etablering

Området handlar om att skapa bättre förutsättningar för att nyanlända och andra utrikes födda ska komma i arbete eller utbildning och etablera sig i samhället. Området omfattar också ersättning till kommuner och landsting för flyktingmottagande.

Ansvariga för nyanländas etablering

Ansvariga statsråd

Märta Stenevi, Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Märta Stenevi Jämställdhets- och bostads­minister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering
Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om nyanländas etablering

  • Regeringen inför intensiv praktik inom det nya intensivåret

    Regeringen har idag fattat två beslut för att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden. En ny insats, intensiv praktik, införs inom etableringsprogrammet för deltagare i det nya intensivåret. Regeringen har också beslutat att Statskontoret ska analysera genomförandet av intensivåret samt vid behov föreslå hur genomförandet av intensivåret kan utvecklas.

  • Regeringen höjer schablonersättningarna till kommuner och regioner

    Regeringen har beslutat att höja den statliga schablonersättningen till kommuner för mottagandet av nyanlända och schablonersättningen till regioner för hälsoundersökningar.

Innehåll om nyanländas etablering

Prenumerera

Totalt 778 träffar.