Studiefinansiering

Det svenska studiestödet är ett av världens mest omfattande studiestödssystem. Det syftar till att möjliggöra för kvinnor och män att söka sig vidare till studier efter slutförd skolgång eller att senare i livet återuppta studier. Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken.

Ansvariga för studiefinansiering

Ansvarigt statsråd

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
Matilda Ernkrans Minister för högre utbildning och forskning

Ansvarigt departement

Aktuellt om studiefinansiering

  • Fribeloppet slopas under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården och andra samhällsbärande sektorer

    Läkare, sjuksköterskor, annan vårdpersonal som för tillfället studerar och personer som studerar på vårdutbildningar behöver kunna gå in och avlasta vården där det behövs med anledning av utbrottet av coronaviruset. Därför vill regeringen tillfälligt under 2020 slopa fribeloppet som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas.

  • Bättre studiestöd till äldre

    Foto på Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning
    Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Möjligheterna att vidareutbilda sig eller omskola sig för äldre behöver förbättras genom mer generösa ekonomiska villkor. Därför remitteras nu promemorian Bättre studiestöd till äldre med förslag till åtgärder inom studiestödssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna.

Innehåll om studiefinansiering

Prenumerera

Totalt 24 träffar.