Vuxenutbildning

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Ansvariga för vuxenutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om vuxenutbildning

  • Yrkespaket inom komvux som särskild utbildning ska stärka elevernas möjligheter på arbetsmarknaden

    Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att stödja kommunerna i deras skyldighet att erbjuda komvux som särskild utbildning. Skolverket ska bland annat ta fram sammanhållna yrkesutbildningar, så kallade yrkespaket, som ska stärka elevernas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter studierna.

    – Fler ska kunna vakna varje morgon och veta att de har ett jobb, en utbildning eller en viktig uppgift att gå till, att de är behövda och kan bidra. Nu ökar vi chanserna för fler att utbilda sig för att visa vad man går för, tjäna egna pengar och delta i samhällslivet. Med uppdragen till Skolverket skapar regeringen bättre förutsättningar för gruppen vuxna studerande med en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada att delta i arbetslivet och samhället, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Innehåll om vuxenutbildning

Prenumerera

Totalt 576 träffar.