Vuxenutbildning

Elevens förutsättningar och behov är utgångspunkten i vuxenutbildningen. Alla ska ha rätten att utbilda sig för att kunna utveckla sina kunskaper och sin kompetens. Syftet är att kunna stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling.

Ansvariga för vuxenutbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Utbildnings­minister
Anna Ekström Utbildnings­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om vuxenutbildning

  • Utvecklat komvux ska stärka kompetensförsörjningen

    SFI-studerande.
    SFI vid Centrum för livslångt lärande. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

    Regeringen har fattat beslut om förslag till ny lagstiftning för att stärka den kommunala vuxenutbildningen (komvux). För att fler vuxna ska få möjlighet att gå en yrkesutbildning som leder raka vägen till jobb har regeringen också beslutat att öka statens finansiering av den gymnasiala yrkesutbildningen inom komvux (regionalt yrkesvux). Syftet är att stärka kompetensförsörjningen, snabba på integrationen och öka omställningsförmågan på arbetsmarknaden.

  • Valideringsdelegationen presenterar förslag om validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande

    Den 13 januari presenterade Valideringsdelegationens ordförande Anders Ferbe delegationens slutbetänkande "Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande" med förslag för att fler personer ska kunna få sin kompetens validerad.

Innehåll om vuxenutbildning

Prenumerera

Totalt 523 träffar.