Uppdrag om fördjupad samverkan inom cybersäkerhetsområdet genom ett nationellt cybersäkerhetscenter Diarienummer: Fö2019/01330

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen (myndigheterna) att fördjupa samverkan inom cybersäkerhetsområdet genom ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Ladda ner:

Myndigheterna ska ha en nära samverkan med Försvarets materielverk, Polismyndigheten och Post- och telestyrelsen som ska ges möjlighet att medverka i cybersäkerhetscentrets verksamhet.