Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av promemorian Vissa skollagsfrågor - del 4

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat promemorian Vissa skollagsfrågor - del 4. Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2017.

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Riksdagens ombudsmän (JO)
2 Förvaltningsrätten i Stockholm
3 Justitiekanslern (JK)
4 Polismyndigheten
5 Brottsförebyggande rådet
6 Datainspektionen
7 Myndigheten för delaktighet
8 Arbetsgivarverket
9 Barnombudsmannen
10 Statskontoret
11 Statens skolverk
12 Statens skolinspektion
13 Specialpedagogiska skolmyndigheten
14 Sameskolstyrelsen
15 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
16 Linköpings universitet
17 Högskolan i Halmstad
18 Konkurrensverket
19 Bolagsverket
20 Regelrådet
21 Diskrimineringsombudsmannen
22 Arbetsmiljöverket
23 Arbetsdomstolen
24 Forshaga kommun
25 Göteborgs kommun
26 Götene kommun
27 Habo kommun
28 Hofors kommun
29 Håbo kommun
30 Krokoms kommun
31 Laholms kommun
32 Lunds kommun
33 Malmö kommun
34 Malå kommun
35 Marks kommun
36 Mora kommun
37 Mölndals kommun
38 Nora kommun
39 Norrtälje kommun
40 Nybro kommun
41 Perstorps kommun
42 Ronneby kommun
43 Sala kommun
44 Skinnskattebergs kommun
45 Stockholms kommun
46 Strängnäs kommun
47 Sundsvalls kommun
48 Upplands Väsby kommun
49 Valdemarsviks kommun
50 Värmdö kommun
51 Växjö kommun
52 Årjängs kommun
53 Älvkarleby kommun
54 Älvsbyns kommun
55 Academedia AB
56 Almega
57 Arbetsgivarföreningen KFO
58 Friskolornas riksförbund
59 Företagarna
60 Föräldraalliansen Sverige
61 Handikappförbunden (HSO)
62 Idéburna skolors riksförbund
63 Internationella Engelska skolan i Sverige AB
64 Kunskapsskolan i Sverige AB
65 Landsorganisationen i Sverige (LO)
66 Lika Unika
67 Lärarförbundet
68 Lärarnas Riksförbund
69 Rekonstruktions- och konkursförvaltarkollegiet (REKON)
70 Riksförbundet BRIS
71 Småföretagarnas Riksförbund
72 Svenska Montessoriförbundet
73 Svenska Utlandsundervisnings Förening (SUF)
74 Svenskt Näringsliv
75 Sveriges advokatsamfund
76 Sveriges akademikers centralorganisation (Saco)
77 Sveriges Elevkårer
78 Sveriges Elevråd SVEA
79 Sveriges Kommuner och Landsting
80 Sveriges skolledarförbund
81 Thoréngruppen AB
82 Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
83 Vittra AB
84 Waldorfskolefederationen

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...