Remiss från Kulturdepartementet

Remiss SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik Diarienummer: Ku2017/01534/DISK

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:60 Nästa steg? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är den 5 oktober 2017.

Som en del av remissförfarandet håller Kulturdepartementet ett remissmöte torsdagen den 28 september 2017 kl. 13:00-16:00. Mötet hålls i Regeringskansliets lokaler i Stockholm. Till remissmötet är de instanser som anmodats att yttra sig inbjudna att delta. Ytterligare information finns i listan med remissinstanserna.

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.