Remiss från Miljödepartementet

Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten Diarienummer: M2017/01120/Ke

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet gällande Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till strukturella förändringar i förordning om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 2 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.