Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2018:75 Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning Diarienummer: Ju2018/04487/L5

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för remitterat betänkande Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 januari 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...