Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2019 Diarienummer: M2018/02927/Ee

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2019.

Remissinstanser:

Remissvar:

Energimyndighetens redovisning innehåller bland annat myndighetens förslag till en så kallad stoppmekanism för när nya anläggningar av förnybar elproduktion inte längre ska godkännas inom ramen för elcertifikatsystemet. Den norska energimyndigheten har samtidigt lämnat över sin rapport till den norska Olje- och energidepartementet. Båda rapporterna skickas ut på remiss i respektive land.

Det primära regeringsuppdraget inom kontrollstation 2019 för elcertifikatsystemet var att Energimyndigheten ska analysera och ge förslag på utformningen av en stoppmekanism som ska bidra till måluppfyllelsen och förutsägbarhet till marknadsaktörerna före och efter det nya målåret 2030.

Enligt överenskommelsen med Norge ska en stoppmekanism införas i Sverige innan den 31 december 2020. I uppdraget ingick därför att myndigheten ska definiera en tidsfrist eller annan gräns för när anläggningar måste vara tagna i drift för att kunna godkännas för tilldelning av elcertifikat. Analysen ska omfatta olika alternativ, däribland en volymrelaterad stoppmekanism, och dess för- och nackdelar jämfört med att införa en tidsfrist.

I Norge finns redan sedan tidigare en stoppmekanism. Den norska myndigheten har istället analyserat konsekvenserna för elcertifikatmarknadens funktion och dess aktörer av olika alternativ till utformning och införande av en svensk stoppmekanism.

Arbetet är inriktat på en justerad nationell lagstiftning så att en stoppmekanism i Sverige träder i kraft innan den 31 december 2020.

Uppdraget inom Kontrollstation 2019 är en följd av Energiöverenskommelsen, som undertecknades av Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet och Kristdemokraterna 2016 och som utgör en långsiktig plan för den svenska energipolitiken.

Sista dag att svara på remissen är den 5 april 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...