Remiss från Socialdepartementet

Remiss av SOU 2020:32 Grundpension, några anslutande frågor Diarienummer: S2020/05113/SF

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Socialdepartementet har remitterat SOU 2020:32 Grundpension, några anslutande frågor.

Utredningen lämnar i detta betänkande ett antal förslag som ansluter till de i delbetänkandet Grundpension (SOU 2019:53) lämnade förslagen om att införa en grundpension och en omställningspension i form av grundpension.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 16 oktober 2020.

 

 

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.