Hoppa till huvudinnehåll
Remiss från Socialdepartementet

Remiss Garantitillägg i bostadstillägget Diarienummer: S2022/00858

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remisser som har kommit till Socialdepartementet på Ds 2022:3 Garantitillägg i bostadstillägget.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 11 mars 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...