Carl-Oskar Bohlin

Minister för civilt försvar

Försvarsdepartementet

"Försvaret av Sverige kräver ett starkt civilt försvar. Genom att bygga motståndskraft i hela samhället ökar Sveriges säkerhet i ett allt svårare säkerhetspolitiskt läge. Det civila försvaret ska vara starkt nog att bära det svenska samhället i sina grundläggande funktioner och samtidigt ha förmåga att bistå det militära försvaret i att lösa sina uppgifter."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Carl-Oskar Bohlin

 • Sjöfartens roll för det civila försvaret i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Göteborgs hamn

  På bilden syns Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör, Carl-Oskar Bohlin och Lars Johansson, ordförande Göteborgs hamn ståendes i aktern på ett av Försvarets båtar.
  Therese Mattsson, Kustbevakningens generaldirektör, Carl-Oskar Bohlin och Lars Johansson, ordförande Göteborgs hamn. Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  Onsdagen den 22 mars besökte Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, Göteborgs hamn. Han träffade representanter för Försvarsmakten, Kustbevakningen och Göteborgs hamn.

 • Teknikutveckling och totalförsvar på agendan när Carl-Oskar Bohlin besökte 3D-skrivarföretag i Karlskoga

  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landshövding Lena Rådström Baastad tittar in i maskin för 3D-printing.
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landshövding Lena Rådström Baastad tittar in i maskin för 3D-printing. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

  Torsdagen den 23 mars besökte Carl-Oskar Bohlin företaget Amexci AB i Karlstad. Företaget arbetar med additiv tillverkning av exempelvis reservdelar och andra kritiska komponenter som kan behövas av totalförsvaret. I stället för traditionell tillverkningsprocess arbetar de med 3D-skrivare.

Foto på Carl-Oskar Bohlin sett från sidan.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin leder det nya Näringslivsrådet. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Regeringen bjuder in deltagare till Näringslivsrådet

Regeringen har den 28 februari bjudit in ett antal aktörer att delta i ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Näringslivsrådet ska på strategisk nivå verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten. Mötet äger rum den 29 mars 2023.

Carl-Oskar Bohlin är glad och står framför ena sidan av en brandbil. I bakgrunden syns statssekreterare Johan Berggren
Carl-Oskar Bohlin framför en av brandbilarna på Storstockholms brandförsvars station i Täby. I bakgrunden syns statssekreterare Johan Berggren. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Uppdrag till MSB att förbereda aktivering av civilplikt

En återaktiverad civilplikt ökar den kommunala räddningstjänstens förmåga till personalförsörjning vid höjd beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag att genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för ett beslut i frågan.

Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl Oskar Bohlin står på podiet och talar
Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Ulf Palm

Prioriterade områden för totalförsvaret på Folk och försvars rikskonferens

Årets första stora konferens om försvar och säkerhetspolitik Folk och försvar genomfördes den 8 - 10 januari i Sälen. Försvarsministern och ministern för civilt försvar presenterade några av de prioriterade områdena för utvecklingen av totalförsvaret.

Representanter från respektive deltagande nation står bredvid varandra och ler. I mitten står ett bord med respektive lands flaggor.
Representanter från Danmark, Finland, Sverige, Island och Norge på plats på Island för möte inom Hagasamarbetet. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Nordiskt samarbete för stärkt beredskap

Hagasamarbetet är det nordiska samarbetet om samhällssäkerhet och krisberedskap. Sverige är ordförande 2023 och arbetar för att utveckla och fördjupa samarbetet.

Innehåll från Carl-Oskar Bohlin

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 53 träffar.