Andreas Carlson

Andreas Carlson

Infrastruktur- och bostadsminister

Infrastrukturdepartementet

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Andreas Carlson

  • Satsningar för att förbättra villkoren för landsbygden

    Villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Regeringen satsar därför på sänkt skatt för diesel som används inom jord- och skogsbruk samt vattenbruksverksamhet, förstärkt reseavdrag, utbyggnad och underhåll av samhällsviktig infrastruktur, som underhåll av vägar, utbyggnad av laddinfrastruktur och etablering av bredband.

  • Andreas Carlson ny infrastruktur- och bostadsminister

    Andreas Carlson
    Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Andreas Carlson är ny infrastruktur- och bostadsminister på Infrastrukturdepartementet.

Innehåll från Andreas Carlson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 16 träffar.