Kultur­­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur.

Aktuellt från Kulturdepartementet

 • Regeringen godkänner avtalet om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning

  Regeringen har i dag godkänt ett nytt avtal om upphovspersoners rätt till medverkans- och utställningsersättning (MU-avtalet). Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för konstnärer inom bild-, form- och hantverksområdet att få betalt för utfört arbete.

 • Kulturministern tar emot betänkande från Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset i Pajala

  Den 15 november överlämnade, Sannings- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset sitt slutbetänkande till kulturminister Parisa Liljestrand. Sannings- och försoningskommissionen är den första i sitt slag i Sverige. Överlämnandet ägde rum i Folkets hus i Pajala.

 • Regeringens budgetsatsningar mot antisemitism och för judiskt liv

  Arbetet mot antisemitism är högt prioriterat för regeringen. I den budget som presenterades den 20 september finns flera satsningar för att stärka och säkerställa det fortsatta arbetet. Bland annat tillförs Judiska museet, Forum för levande historia och Judiska centralrådet medel och statsbidragen till säkerhetshöjande åtgärder förstärks.

 • Författaren Lena Anderson tar emot regeringens medalj Illis quorum meruere labores

  • Kulturminister Parisa Liljestrand och författaren Lena Anderson som får en medalj

   Författaren och illustratören Lena Anderson tar emot medaljen av Kulturminister Parisa Liljestrand

   Foto Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  • Kulturminister Parisa Liljestrand och författaren Lena Anderson

   Kulturminister Parisa Liljestrand och författaren och illustratören Lena Anderson

   Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  I dag delade kulturminister Parisa Liljestrand ut medaljen Illis quorum meruere labores till författaren och illustratören Lena Anderson för hennes framstående kulturella insatser som författare och illustratör.

Utredare Mats Svegfors överlämnar betänkandet till kulturministern.
Betänkandet "Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun" överlämnas från utredare Mats Svegfors till kulturminister Parisa Liljestrand Foto: Regeringskansliet

Kultursamverkansutredningens betänkande presenterades

Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället (SOU 2023:58) – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun.

Illustration: Regeringskansliet

Nationella minoriteter

Nationella minoriteter är judar, romer, samer (som också är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen har också erkänt finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska som nationella minoritetsspråk i Sverige. De nationella minoriteterna och minoritetsspråken har funnits i landet under lång tid och minoriteternas språk och kultur är en del av det gemensamma kulturarvet.

Foto: Regeringskansliet

Kulturen som sammanhållande kraft – regeringens satsningar på kulturen i 2024 års budgetproposition

Onsdagen den 20 september presenterade kulturminister Parisa Liljestrand satsningar på kulturen i årets budgetproposition.

Illustration: Regeringskansliet

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv”, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1682 träffar.