Moçambique

Relationerna mellan Sverige och Moçambique är goda. Sverige gav humanitärt och politiskt stöd till befrielsekampen och har haft ett omfattande utvecklingssamarbete med Moçambique sedan landets självständighet 1975. Idag är Moçambique ett av Sveriges främsta samarbetsländer inom utvecklingssamarbetet.

Utvecklingssamarbetet styrs av strategin för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique som gäller under perioden 2015–2020 (förlängd till och med 2021). Fokus för utvecklingssamarbetet är miljö, klimat och ökad motståndskraft; demokrati, jämställdhet, och mänskliga rättigheter; samt inkluderande ekonomisk utveckling. Utöver detta stödjer Sverige inhemsk forskningskapacitet och forskningssamarbete i Moçambique.

Sveriges ambassad i Maputo består av utsända från både Utrikesdepartementet och Sida. Moçambique har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Moçambique

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 67 träffar.