Thailand

Diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Thailand upprättades redan 1868.

De diplomatiska relationerna var begränsade under militärjuntan 2014-2019, men återupptogs efter valet 2019. Relationerna har en tyngdpunkt på handel och turism.

Sveriges export till Thailand uppgick till sammanlagt cirka 5,3 miljarder svenska kronor 2021. Sammanlagt ett tiotal svenska företag har tillverkning i landet. Antalet svenska dotterbolag eller representationskontor uppgår till cirka 60. En thailändsk-svensk handelskammare registrerades 1989 i Bangkok. Det finns även en svensk-thailändsk handelskammare i Ragunda kommun, Jämtland, som grundades 1997.

Drygt 320 000 svenska turister besöker Thailand varje år.

Ett partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Thailand ingicks år 2022.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Thailand

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 27 träffar.