Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Uttalande från Statsrådsberedningen

Uttalande av statsminister Stefan Löfven med anledning av presidentinstallationen av Joe Biden

Publicerad

Statsminister Stefan Löfven, den 20 januari 2021

Idag har Joe Biden svurits in som USA:s 46:e president, och Kamala Harris som vicepresident. Jag gratulerar Biden och Harris varmt. Regeringen ser mycket fram emot ett nära samarbete med deras administration.

Den amerikanska valrörelsen och perioden efter valet har varit dramatiska. Stormningen av Kapitolium var ett angrepp på demokratin som visade vad polarisering, populism och extremism kan leda till också i väletablerade demokratier. Det är samtidigt viktigt att notera att demokratin och rättsstaten i slutändan visade sig starkare än de krafter som försökte kullkasta valresultatet: de amerikanska institutionerna uppfyllde sina konstitutionella roller i valprocessen, och den nye presidenten är nu installerad.

President Biden har flera stora utmaningar framför sig, inte minst vad det gäller pandemin och ekonomin. Den svåra uppgiften att ena ett splittrat USA är något presidenten måste genomföra tillsammans med hela det amerikanska samhället. Jag känner Joe Biden från hans tid som vicepresident, och är övertygad om att han är rätt person för denna uppgift. Vikten av att enas som nation och att blicka framåt var också viktiga teman i Bidens installationstal.

Relationerna med USA är av central betydelse för Sverige, inklusive för vår säkerhet och vårt välstånd. Regeringen ser stora möjligheter till att ytterligare bredda och fördjupa det goda samarbetet mellan våra länder, inte minst rörande internationella samarbeten, demokrati, ny teknik och säkerheten i vårt närområde. I spåren av pandemin och klimatförändringarna kan Sverige och USA tillsammans med andra leda en grön omställning som skapar jobb för framtiden.

Jag ser fram emot ett nära samarbete med president Biden och hans administration. Vi har ett viktigt gemensamt arbete framför oss – för demokrati, fred, säkerhet, välstånd, klimat och internationellt samarbete.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.