Startsidan

Aktuellt från regeringen och Regeringskansliet

  • Parlamentarisk kommitté ska utreda kriminalisering av förnekande av Förintelsen

    Samhället har ett ansvar att föra kunskap om Förintelsen och andra folkmord vidare för att förhindra att något liknande händer igen. Regeringen tillsätter därför en parlamentariskt sammansatt kommitté som bland annat ska ta ställning till om det bör införas ett särskilt straffansvar för förnekande av Förintelsen.

  • Utredare ska föreslå en långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet

    Den 21 oktober höll utbildningsminister Anna Ekström en pressträff för att presentera tillsättningen av en ny utredning. Under pressträffen medverkade även den särskilda utredaren Ulrika Geijer som ska lämna två olika förslag för att långsiktigt säkerställa att myndigheter, kommuner och andra aktörer får tillgång till skolinformation.

  • Covid-19, digitalisering, migration och energipriser på EU-toppmötet den 21-22 oktober

    När EU:s stats- och regeringschefer möts för EU-toppmöte i Bryssel står bland annat vaccineringsläget mot Covid-19 på dagordningen, liksom hur EU ska driva på den digitala omställningen. De höga energipriserna i många medlemsländer kommer att diskuteras och på svenskt initiativ kommer EU-ledarna också att ta upp handelsfrågor.

Illustration: Regeringskansliet

Internationellt Forum för hågkomst av Förintelsen och mot antisemitism

Den 13 oktober bjöd statsminister Stefan Löfven in stats- och regeringschefer, internationella organisationer och sociala medieplattformar till Remember – ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Forumet behandlade fyra teman: Hågkomst av Förintelsen, utbildning om Förintelsen, antisemitism på sociala medier och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism.

Foto: Sofie Westling/Regeringskansliet

UD lyfter den pandemirelaterade reseavrådan

UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor till alla världens länder infördes den 14 mars 2020 till följd av coronapandemin. Det var första gången någonsin ett avrådansbeslut omfattade hela världen. I takt med att läget förbättrats har UD hävt avrådan från resor till en rad länder, framför allt inom Europa. Den 1 oktober hävdes den pandemirelaterade avrådan för resterande länder.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Budgetpropositionen för 2022 har lämnats till riksdagen

Den 20 september överlämnade regeringen budgetpropositionen för 2022 till riksdagen. Regeringen föreslår åtgärder för att klimatomställningen ska gå snabbare, fler ska komma i arbete, välfärden ska stärkas och för att Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Sammantaget handlar det om reformer för ca 74 miljarder kronor.

Utbildningsminister Anna Ekström
Utbildningsminister Anna Ekström Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Skärpt lagstiftning ska göra det möjligt att stänga skolor med allvarliga brister

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag som ger Skolinspektionen större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor med allvarliga och återkommande brister.

Foto: TT

Frågor och svar om regeringens arbete med vaccin mot covid-19

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om regeringens arbete med vaccin mot covid-19.

Illustration: Regeringskansliet

Propositionsförteckning hösten 2021

Propositioner avsedda att avlämnas under tiden från 14 september 2021 till mitten av januari 2022.

Bild: Regeringskansliet

Restriktioner tas bort men covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

Regeringen beslutade den 23 september att bland annat ta bort deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster från och med den 29 september 2021. Riksdagen har förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022.

Bild: Regeringskansliet

Inreseförbuden till Sverige

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbuden till Sverige till och med den 31 oktober 2021.

Den 30 juni anpassades den svenska regleringen till EU-förordningen om covidintyg, även kallat covidbevis, för resor från länder inom EU/EES till Sverige. Inresa från Danmark, Finland, Island och Norge omfattas inte av några inreserestriktioner.

Innehåll från regeringen och Regeringskansliet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 48906 träffar.