Artikel från Finansdepartementet

Grön skatteväxling ska ge ytterligare skattesänkningar 2021

Publicerad

Utöver de skattesänkningar som genomförs som en del av den gröna skatteväxlingen 2020 budgeterar regeringen 3,48 miljarder kronor för ytterligare skattesänkningar 2021. Det framgår av budgetpropositionen för 2020, som är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Enligt punkt fem i januariavtalet ska en kraftfull grön skatteväxling genomföras med höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande. Målet är att den ska omsluta minst 15 miljarder kronor.

För att pengarna från höjda miljöskatter ska gå tillbaka i form av sänkt skatt budgeteras 3,48 miljarder kronor 2021 i budgetpropositionen 2020 för detta ändamål. 

Vilka skatter som kan komma att sänkas med dessa medel är inte klart. Regeringen avser återkomma till riksdagen med den närmare utformningen under 2020.

Skattesänkningarna bör träda i kraft den 1 januari 2021.