Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Migrationskommitténs betänkande på remiss – regeringen ser behov av vissa justeringar och kompletteringar

Publicerad

Den tillfälliga utlänningslagen är tänkt att ersättas av en ny permanent lag den 20 juli 2021. I förslaget till den är det viktigt att se till att övergången från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd inte leder till orimliga effekter. Det meddelade vice statsminister Isabella Lövin och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson på en pressträff.

I går skickade regeringen ut Migrationskommitténs betänkande på remiss. Detta är ett viktigt steg mot en proposition om en ny migrationspolitik utifrån huvudinriktningen i den parlamentariska Migrationskommitténs betänkande. Samtidigt ser regeringen redan nu behov av vissa justeringar och kompletteringar av förslagen.

Den svenska migrationspolitiken ska vara långsiktigt hållbar, human, rättssäker och human. Asylrätten ska värnas. Den människa som kommer till Sverige men inte har rätt att stanna ska återvända. Men varje person som flyr till Sverige och har rätt att stanna ska få all hjälp att bli en del av samhället.

Kommitténs betänkande som nu remitteras innebär bland annat:

  • Tidsbegränsade, inte permanenta, uppehållstillstånd ska som huvudregel beviljas skyddsbehövande vid det första beslutstillfället.
  • Att permanenta uppehållstillstånd tidigast ska kunna beviljas efter tre år och endast om vissa krav uppfylls.
  • En särskild bestämmelse om humanitära skäl för fall där det föreligger synnerligen ömmande omständigheter, till exempel mycket allvarlig sjukdom.
  • Som huvudregel ska försörjningskrav gälla vid anhöriginvandring.

Regeringen ser ett behov av vissa justeringar och kompletteringar av förslaget som Migrationskommittén lade fram den 5 september. Bland dessa lyfte Isabella Lövin upp lättade försörjningskrav för de som fått uppehållstillstånd genom gymnasielagen, bland annat med anledning av den svåra arbetsmarknadssituation som coronapandemin medfört.

–  I dag gäller att man inom sex månader måste få ett jobb som är varaktigt i minst två år. Givet omständigheterna är det rimligt att även en anställning på ett år ska vara tillräckligt och man ska kunna ha tolv månader på sig att hitta jobb istället för som i dag sex. Dessutom ska man även kunna möta försörjningskravet med yrkesintroduktionsanställning och en kombination av arbete och utbildning med studiemedel, sade hon.

"Ventil för att ta hänsyn till särskilda fall"

Regeringen vill även att exempelvis personer som varit i Sverige länge med tillfälligt uppehållstillstånd och har familj men inte längre har skyddsbehov ska få möjlighet till förlängt uppehållstillstånd, sade Morgan Johansson.

 – Det måste finnas en ventil där man kan ta hänsyn till särskilda fall. Men samtidigt måste det fortfarande vara särskilt ömmande omständigheter som man ska utgå ifrån, sade han.

Regeringen vill även att personer med särskild anknytning till Sverige ska kunna få förlängt uppehållstillstånd.

–  Till exempel om en 15-åring kommit till Sverige och fått tillfälligt uppehållstillstånd, skapat en särskild anknytning hit, går i skola här och har nära vänner och familjeband. Men den personen har inte kunnat ansöka om permanent uppehållstillstånd innan skyddsbehovet upphör i och med att personen fyller 18 år. I dag finns en överhängande risk att personen utvisas och därför vill vi införa en möjlighet till att få uppehållstillstånd vid särskilt, istället för som i dag synnerliga, ömmande omständigheter för barn, sade hon.

Morgan Johansson sa också att regeringen givetvis måste förankra sina förslag så att de får möjlighet att gå igenom i riksdagen, men bedömde att det fanns en god möjlighet att göra det.

Isabella Lövin avslutade sedan med att välkomna remissinstansernas synpunkter.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 4 februari 2021 var hon miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 25 maj 2016 och den 21 januari 2019 var hon minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 25 maj 2016 var hon biståndsminister.